Varmvatten saknas

Norra Månstorpsvägen 1 och Målgatan 3 är för närvarande utan varmvatten. Vi håller på att försöka få ut jouren för åtgärd.

Du behöver inte felanmäla detta ytterligare.

Hälsningar

Styrelsen