Värmen i våra lägenheter

Nu har vi det ordentligt kallt ute och vi hoppas att det är drägligt klimat hemma hos er alla. Vi vet att det finns några kvar att får ordning på.

Den 3 februari genomfördes en vinterbesiktning av värmeanläggningen i våra hus. Där fick anläggningen några anmärkningar vad det gäller temperaturen i husen.
Vissa problemområden identifierades och nu har entreprenören Veideke fått i uppdrag att lösa dessa.

Under tiden de inför lösningar, kommer inga andra värmefel att åtgärdas, eftersom de fel som finns gäller på överordnad nivå. Värmen räcker inte till fullt ut.

Om någon har problem som är mer än vad ni står ut med i vardagen, så ska ni naturligtvis felanmäla dessa ändå, så hoppas vi att Riksbyggen kan prioritera dessa.

Bästa hälsningar

Rune & Erik