Värme-enkät

Tack för era bidrag!

Vi har sammanställt återsänt material och återkopplat till samtliga som skickat in sin enkät.

Många verkar ha en bra värme i lägenheten, men nu går vi vidare med de lägenheter där det fortfarande inte är bra nog.

Det viktigaste för er alla är att felanmäla om ni har problem, för nu är det särskilt fokus på värmen, både hos oss och hos Riksbyggen. Vi ska ha så jämn temperatur som möjligt, även mellan rummen. Stäng dörrar över natten och se vad som händer med värmen. Varje rum ska förmå att klara sin egen värme. Det gäller även er som haft besök, men inte fått önskat resultat.

När Riksbyggen avläser temperaturen på den mätare ni har i hallen (den lilla vita boxen, ofta mitt emot hatthyllan) ser vi att några lägenheter sticker ut. Antingen varmare eller kallare än vår måltemperatur på 22 grader.

Jag kommer därför under den närmaste månaden att ringa på för att tillsammans med er fundera på vilka orsaker detta kan ha. Det kan ju vara så enkelt att någon föredrar en sval lägenhet och jag vet att det förekommer el-element för tillskottsvärme.

Hälsningar

Rune