Våra automatiska dörrar

Vi har åter haft fel på ett par dörrar och vi kan alla hjälpas åt så felen minimeras och därmed våra kostnader

Här kommer några anvisningar.

Påverka aldrig en dörr som rör sig automatiskt. Låt automatiken jobba färdigt.

Ska du ställa upp dörren. Då måste dörren öppnas för hand och därefter blockeras.
När blockeringen tagits bort, stängs dörren automatiskt.

Om dörren stängs för fort, vifta med händerna mot de svarta känselkropparna som sitter upptill på dörren. Dessa utgör ett klämskydd och då öppnar dörren igen.

Är det ett vanligt problem att en dörr stängs för snabbt eller för långsamt, så kan vi ändra detta. Kontakta då styrelsen.

Fortsatt skön sommar

Styrelsen