Tvåårsbesiktning

I slutet av mars kommer det att göras en tvåårsbesiktning av våra fastigheter. Det betyder att en oberoende besiktningsman kommer att gå igenom husen och även varje enskild lägenhet för att utröna om det finns några garantifel som ska åtgärdas.

Föreningen kommer att representeras av någon i styrelsen samt en extern byggnadsingenjör, vilken vi anlitar för att höja föreningens kompetens inom området.

Som medlem har du att undersöka om det finns fel att rapportera. Det är t.ex vanligt att efter två år kan uppstå sprickor i hörnen, mellan två väggar, eller mellan vägg och tak.

Du bör också kontrollera de fel som tidigare åtgärdats, eller som avvisats, om du önskar få en ny prövning av frågan.

Det är mycket viktigt att du som medlem felanmäler dessa brister till Riksbyggen. Antingen via nätet och Mitt Riksbyggen, eller via telefon 0771-860 860. Att felanmäla något till en styrelsemedlem i förbifarten är inte nog.

I samband med besiktningen kommer styrelsen och vår förstärkning att stödja er och verka för att era ärenden blir korrekt hanterade och förhoppningsvis åtgärdade.

Garantifelen kommer att värderas efter de normer, regler och avtal som finns. Det betyder att om felen avvisas av den oberoende besiktningsmannen, så kan de inte läggas över till föreningen. Vi lyder under och värderar efter samma avtal och regler.

Vi återkommer med tidplan för besiktningen, men det kommer att ske de sista dagarna i mars. Är du inte hemma dessa dagar, ber vi dig att se till att någon granne får ansvar för nyckeln.

Styrelsen