Skyddsrum

På vår föreningsstämma fick vi frågan om skyddsrum. Bifogat finns karta med de närmaste skyddsrummen inritade och länk till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det är denna myndighet som ansvarar för skyddsrumsfrågorna i Sverige och här finns mer information. Till MSB —->