Räkningar du anser felaktiga

Vi har en medlem som fått faktura på en reparation som borde vara garantireparation och trots att Riksbyggen lovat utreda kommer till slut påminnelse och inkassokrav.

Drabbas du av en faktura som du anser felaktig ska du alltid bestrida fakturan så tidigt som möjligt. Detta oavsett om någon lovat utreda hos din leverantör. Du vet inte om utredaren kontaktat ekonomiavdelningen för att stoppa påminnelser.

Bestrider gör du lämpligen genom att:

Skriv med kulspets rätt över en fakturakopia ”BESTRIDES”

Skriv ett brev till den som skrivit fakturan och ange även i brevet att fakturan bestrides och orsaken till detta. Bifoga fakturakopian.

Om ni gör detta så ska det inte komma påminnelser eller inkassobrev. Om det trots allt gör detta, så upprepar ni förfarandet ovan, denna gång med adress till inkassoföretaget.

Ni behöver alltså inte betala felaktiga fakturor om ni gör enligt ovan.

Därefter kommer saken att utredas och ni får chans att yttra er och därmed bör ni komma fram till ett beslut som ni båda kan acceptera. Får ni telefonsamtal i ärendet och tycker det är svårt att hantera, be då att få deras svar skriftligt.

Gäller det Riksbyggen och vår förening får ni gärna prata med oss i styrelsen. Metoden fungerar oavsett vem som skickat fakturan.