Priser för elbilsladdning

Styrelsen har nu fattat beslut om prismodell och priser för elbilsladdning.

Se vidare här! —->