Parkeringsplatser behöver tillfälligt lämnas

Under nästa vecka kommer vi att lägga på mer gjord i våra rabatter och till häckarna. Det kommer att användas maskiner som behöver komma fram, även på våra parkeringsplatser.

Du som blir berör kommer att få besked med en lapp i brevlådan, så håll uppsikt så jobbet kan göras utan hinder.