Parkeringsplatsen utanför hus 5

Vi har under lång tid nu påpekat problemen med den ojämna parkeringsplatsen
utanför hus 5. Vid vårt senaste styrelsemöte blev vi informerade om att Riksbyggen nu ska åtgärda detta.

Det kommer att ske genom två olika åtgärder.

Dels kommer man att asfaltera ”infarten” till parkeringen. Det grå fältet nedan.
Dels kommer man att fylla igen håligheterna under och i direkt anslutning till bilarna, de gröna fälten nedan.

Anslutningen mellan parkeringen och gatan är kommunens ansvar och den kommer troligen inte att bli klar innan hela området färdigställs.

Detta kommer att göra platsen tryggare att använda och vi hoppas att det blir en bra lösning..

Vi har ännu inte fått någon leveranstid för arbetet, men återkommer så att ni kan flytta bilarna under arbetet.

Hälsningar

Rune & Erik