Parkeringsplatsen kan användas igen!

Nu är parkeringsplatsen vid hus 5 klar. Asfalterad och jord påfyllt bland de kvarvarande stenarna. Nu inväntar vi lite regn så att resten av jorden rinner ner mellan stenarna.