Nästa månadsräkning

Nästa räkning på månadsavgiften är på väg ut i brevlådorna, eller på ”mitt Riksbyggen” för er som valt detta.

Denna räkning innehåller nu avgifter för förbrukad el och varmvatten sedan er inflyttning och fram till den 31 augusti.

Fortsättningsvis kommer bara en månads avgift åt gången. Vi kommer att betala månaden efter det att förbrukningen sker.