Matos via ventilationen

Vi har över tid haft en del problem med att matos tränger in i vissa lägenheter.

Riksbyggen har gjort en del insatser och nu satt extra ”skorstenar” för att skicka utgående luft högre upp och därmed minska risken för att lukten kommer in igen.

Var därför observant på om du känner någon förändring. Kvarstår problemen, vänligen gör en felanmälan så vi har den före tvåårsbesiktningen den 30-31 mars.