Kalender

Välkomna till föreningens aktiviteter.

Några regler får vi väl ha.

Våra träffar är till för föreningens medlemmar

Normalt bjuder vi på kaffe och och något därtill. Om något annat gäller framgår det av beskrivningen.

Anmälan kan göras via e-post till info@brf-idrottsplatsen.se eller på listor som sätts upp vid gemensamhetslokalen ca 14 dagar före aktuellt datum. Har du inte tillgång till e-post, be din granne hjälpa dig så att du tidigt kommer med bland de anmälda. Anmälan till Boule och Gympa behövs ej.

Om vi överstiger maxantalet möjliga deltagare, förbehåller vi oss rätten att avboka de senast anmälda eller utöka med ett extra tillfälle.

Vissa aktiviteter kostar en slant. Hur mycket framgår av beskrivningen. Betalning ska ske till Swish 070-22 34 698 och anmälan räknas från betalningstillfället. Kontakta Rune per telefon ovan om du inte kan betala med SWISH.

Lokalen är begränsad till 30 personer. Tänk därför på att anmäla dig snarast så att du inte missar dina favoritaktiviteter.

Gå vidare till programmet —>