Inställda aktiviteter

Tyvärr känner vi oss manade att ställa in våra Bonumaktivteter framöver. Pandemin ställer till det för oss igen och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inbetalda pengar kommer att återbetalas senast på söndag och vi kommer att berätta när vi kan starta igen.

Mer information finns i din brevlåda.

Hälsningar

Rune