Information på tisdag och torsdag

Med stor glädje kan vi konstatera att vi har ca 40 anmälda till våra informationer på tisdag och torsdag. Det är lite slagsida mot tisdagen och det vore bra om vi kan jämna ut belastningen mellan dagarna.

Alla har plats enligt sin bokning, men om några kan flytta från tisdagen till torsdagen, så vore det bra, inte minst ur ett coronaperspektiv.

Kan du ändra dag till torsdagen, skicka då ett mail till undertecknad genom att klicka på nästa rad.

Skicka e-post!

Bästa hälsningar

Rune Svennelid