Inför besiktningen i morgon och övermorgon

Kontrollera att dina fönster går lätt att öppna och stänga. Det ska inte ta emot eller skrapa.

Hälsningar

Styrelsen