GATUAVSTÄNGNING

Vi har just fått information från Höganäs kommun, vilken påverkar dig som bor på i vår förening.

N Månstorpsvägen

Gatan kommer att vara stängd måndag – tisdag i nästa vecka.

För att komma in på området från Långarödsvägen, kan du enklast använda Bokvägen – Grangatan och AtomEgons gata.

Om du kommer från Lerbergsvägen, kan du använda Oxelgatan och köra in på Fotbollsgatan.

Se kartan. Röd markering visar stängd väg. Grön markering visar rekommenderad väg.

Hälsningar

Styrelsen