Gästparkering

Vår grannförening uppmanar oss att meddela gäster och besökare om att deras gästparkering är privat. Skylt upplyser om detta.

Parkeringen finns på Fotbollsgatan, vid lekplatsen, längst ner i bilden nedan.

Vi har 3 egna gästparkeringar vid hus 7. Dessutom finns kommunens parkering vid dagvattenbassängen. Glöm inte att det krävs P-skiva där.