Frågor efter tvåårsbesiktningen

På måndag har vi styrelsemöte och kommer då att behandla de synpunkter som inkommit efter tvåårsbesiktningen.

Har du något där du inte håller med besiktningsmannens värderingar, så är det dags att meddela styrelsen nu.

Du har fortsatt garanti på lägenheten och du kan fortsätta felanmäla som tidigare. Vi uppmanar alla inte inte vänta, utan anmäla direkt man upptäcker fel.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen