Extrastämma i vår förening.

Inom ca en vecka kommer ni att få kallelse till en extrastämma i föreningen. Extrastämma behövs när hela föreningen behöver vara engagerad för att fatta ett beslut. Detta regleras i våra stadgar.

Vi har tre saker att besluta om.

  1. Stadgeändring. Lagstiftningen om bostadsrätter förändras den 1 januari 2024. För att leva upp till dessa ändringar behöver stadgarna uppdateras. Vi använder Riksbyggens standardstadgar idag och vi kommer att fortsätta att använda de uppdaterade standardstadgarna efter våra beslut. Det kommer ett gediget underlag, där alla ändringar finns markerade. Mycket underlag, men helt odramatiskt. Detta beslut måste dessutom fattas vid två på varandra följande stämmor och därför kommer frågan tillbaka på årsmötet i maj.
  2. Styrelsens förslag till Kollektiv-TV. Även här kommer ett underlag som beskriver vad vi får och vad det kostar.
  3. Byte av revisorer. Förening har en extern revisor, vilken aviserat om en prishöjning på 50%. Av den anledningen kommer vi att få nytt förslag från Riksbyggen och detta kommer att presenteras i underlaget för beslut på stämman.

Det blir mycket papper i era brevlådor. Dels av formella skäl, men naturligtvis också för att ni ska kunna vara informerade om vad som är på gång.

Vi ses på extrastämman strax före jul där vi presenterar underlagen och fattar beslut.

Styrelsen