Ev. förändringar av TV och Bredband

Vi har tidigare aviserat att vi kommer att ta upp frågan att se vilka möjligheter det finns att skapa en kollektiv anslutning till TV och bredband. Allt för att få mer för mindre pengar. Samtidigt som det ska gå att individuellt beställa mer.

Vi har nu fått alla kontrakt som Riksbyggen tecknat för föreningens räkning och vi kan konstatera att vi inte kan komma ur nuvarande avtal förrän 2023-12-20.

Det betyder att ni kan fortsätta binda era nuvarande avtal fram till årsskiftet 2023/2024 utan risk för merkostnader i samband med ev byte.

Styrelsen kommer att ta in offerter och låta leverantörer presentera sina lösningar inför vårt årsmöte 2023 där beslut kan fattas.