Enkät om gemensamma cyklar

Så är det två dagar kvar för att besvara enkäten för ev gemensamma cyklar i föreningens regi.

Gå till enkäten genom att klicka ——>HÄR

Passa på att berätta hur du ser på frågan.