Elprisstöd

Föreningen kommer att ansöka om återbäring för elpriset. Det kan göras hos Skatteverket från slutet av maj 2023.

Återbäringen avser tiden oktober 2021 till september 2022.

Fram till den 1 juli 2022 hade vi fast, lågt pris och därefter ett så bra pris att vi inte fick någon större påverkan på priset för oss medlemmar. Vi har därför inte drabbats av samma stora höjningar som många andra i vårt samhälle.

Styrelsen har därför fattat beslut om att återbäringen ska användas för att amortera våra lån i samband med att ett av våra lån skrivs om under maj 2023. Samma sak gäller en del av de pengar vi har på banken där vi inte ser en snar användning.

Vi hoppas att ni också ser den långsiktiga vinsten med amorteringen och stöder vårt beslut.

Hör gärna av er om ni vill ha ytterligare information.

Styrelsen