Elbilar

Tack för era svar på enkäten angående behov av laddplatser för elbilar.

Vi fick 20 svar och kan konstatera att något större intresse för elbilar inte finns i dagsläget. Vi kommer därför inte att agera vidare i nuläget.

Om du skulle komma på andra tankar, får du gärna ta kontakt med vår styrelse.

Hälsningar

Rune & Erik