Guidad Höganäspromenad

Glöm inte att anmäla dig till Höganäspromenaden tillsammans med Gunnel Wounsch på tisdag. Anmälan senast i morgon genom att betala avgiften, 100 kr, med Swish till 070 22 34 698, eller ring samma nummer.

Vi träffas på Gruvtorget kl. 13.30 på tisdag den 14 september.

Vi planerar att följa upp promenaden till våren med en fortsättning på Nedre, dvs vid Sundstorget med omgivningar.

Välkomna!

Ev. förändringar av TV och Bredband

Vi har tidigare aviserat att vi kommer att ta upp frågan att se vilka möjligheter det finns att skapa en kollektiv anslutning till TV och bredband. Allt för att få mer för mindre pengar. Samtidigt som det ska gå att individuellt beställa mer.

Vi har nu fått alla kontrakt som Riksbyggen tecknat för föreningens räkning och vi kan konstatera att vi inte kan komma ur nuvarande avtal förrän 2023-12-20.

Det betyder att ni kan fortsätta binda era nuvarande avtal fram till årsskiftet 2023/2024 utan risk för merkostnader i samband med ev byte.

Styrelsen kommer att ta in offerter och låta leverantörer presentera sina lösningar inför vårt årsmöte 2023 där beslut kan fattas.

Information på tisdag och torsdag

Med stor glädje kan vi konstatera att vi har ca 40 anmälda till våra informationer på tisdag och torsdag. Det är lite slagsida mot tisdagen och det vore bra om vi kan jämna ut belastningen mellan dagarna.

Alla har plats enligt sin bokning, men om några kan flytta från tisdagen till torsdagen, så vore det bra, inte minst ur ett coronaperspektiv.

Kan du ändra dag till torsdagen, skicka då ett mail till undertecknad genom att klicka på nästa rad.

Skicka e-post!

Bästa hälsningar

Rune Svennelid

Informationsmöte 7:e september

Mötet om våra aktiviteter den 7 september är nu fullbokat och vi öppnar nu för bokning den 9 september kl. 13.30

Fortsatt välkomna att skicka er anmälan med e-post till info@brf-idrottsplatsen.se eller på listan utanför lokalen i hus 3.

Välkomna