Breband och TV

TV och bredband i det öppna stadsnätet hittar ni på www.gemigfiber.nu eller på de olika leverantörernas hemsidor. Kontrollera alltid erbjudanden på de enskilda leverantörernas hemsidor, eftersom de kan vara förmånligare.

Tyvärr kostar enskilda anslutningar betydligt mer än om vi hade haft något gemensamt. Vi har inte möjlighet att föreslå något annat före inflyttningen, men vi uppmanar er alla att inte teckna er för något med längre bindningstid än 12 månader. Det ger oss frihet att undersöka och gemensamt besluta om eventuella alternativ i samband med årsmötet 2021.

Erik & Rune