Guidad Höganäspromenad

Glöm inte att anmäla dig till Höganäspromenaden tillsammans med Gunnel Wounsch på tisdag. Anmälan senast i morgon genom att betala avgiften, 100 kr, med Swish till 070 22 34 698, eller ring samma nummer.

Vi träffas på Gruvtorget kl. 13.30 på tisdag den 14 september.

Vi planerar att följa upp promenaden till våren med en fortsättning på Nedre, dvs vid Sundstorget med omgivningar.

Välkomna!

Ev. förändringar av TV och Bredband

Vi har tidigare aviserat att vi kommer att ta upp frågan att se vilka möjligheter det finns att skapa en kollektiv anslutning till TV och bredband. Allt för att få mer för mindre pengar. Samtidigt som det ska gå att individuellt beställa mer.

Vi har nu fått alla kontrakt som Riksbyggen tecknat för föreningens räkning och vi kan konstatera att vi inte kan komma ur nuvarande avtal förrän 2023-12-20.

Det betyder att ni kan fortsätta binda era nuvarande avtal fram till årsskiftet 2023/2024 utan risk för merkostnader i samband med ev byte.

Styrelsen kommer att ta in offerter och låta leverantörer presentera sina lösningar inför vårt årsmöte 2023 där beslut kan fattas.

Information på tisdag och torsdag

Med stor glädje kan vi konstatera att vi har ca 40 anmälda till våra informationer på tisdag och torsdag. Det är lite slagsida mot tisdagen och det vore bra om vi kan jämna ut belastningen mellan dagarna.

Alla har plats enligt sin bokning, men om några kan flytta från tisdagen till torsdagen, så vore det bra, inte minst ur ett coronaperspektiv.

Kan du ändra dag till torsdagen, skicka då ett mail till undertecknad genom att klicka på nästa rad.

Skicka e-post!

Bästa hälsningar

Rune Svennelid

Informationsmöte 7:e september

Mötet om våra aktiviteter den 7 september är nu fullbokat och vi öppnar nu för bokning den 9 september kl. 13.30

Fortsatt välkomna att skicka er anmälan med e-post till info@brf-idrottsplatsen.se eller på listan utanför lokalen i hus 3.

Välkomna

Räkningar du anser felaktiga

Vi har en medlem som fått faktura på en reparation som borde vara garantireparation och trots att Riksbyggen lovat utreda kommer till slut påminnelse och inkassokrav.

Drabbas du av en faktura som du anser felaktig ska du alltid bestrida fakturan så tidigt som möjligt. Detta oavsett om någon lovat utreda hos din leverantör. Du vet inte om utredaren kontaktat ekonomiavdelningen för att stoppa påminnelser.

Bestrider gör du lämpligen genom att:

Skriv med kulspets rätt över en fakturakopia “BESTRIDES”

Skriv ett brev till den som skrivit fakturan och ange även i brevet att fakturan bestrides och orsaken till detta. Bifoga fakturakopian.

Om ni gör detta så ska det inte komma påminnelser eller inkassobrev. Om det trots allt gör detta, så upprepar ni förfarandet ovan, denna gång med adress till inkassoföretaget.

Ni behöver alltså inte betala felaktiga fakturor om ni gör enligt ovan.

Därefter kommer saken att utredas och ni får chans att yttra er och därmed bör ni komma fram till ett beslut som ni båda kan acceptera. Får ni telefonsamtal i ärendet och tycker det är svårt att hantera, be då att få deras svar skriftligt.

Gäller det Riksbyggen och vår förening får ni gärna prata med oss i styrelsen. Metoden fungerar oavsett vem som skickat fakturan.

Bonumaktiviteter

En av fördelarna med att bo under Bonumkonceptet är att vi kommer att ha aktivteter för våra medlemmar. Vi börjar snart att planera höstens aktiviteter och behöver er hjälp.

Ni får gärna komma med tips på lämpliga aktiviteter. Det kommer att finnas en liten budget, så är aktivteten med små kostnader kommer den att genomföras utan kostnad för er medlemmar, men är kostnaderna högre kommer vi att ta ut en avgift.

Sen är jag övertygad om att många av oss har intressanta saker att berätta. En resa, ett spännande yrkesliv, en händelse i er liv som kan vara av allmänt intresse. Låt oss lära känna varandra genom att du bidrar till våra träffar.

Hör gärna av dig via mail eller per telefon.

Hälsningar

Rune Svennelid

070-2234698 eller rune@svennelid.se

Hej alla gympavänner !

Tisdag 24 augusti börjar vi  igen med  lite rörlighet -och balansträning i Folkparken ! 
Kl. 10.30  ca 30 min. 

 8 tisdagar / 100 kr   eller 20 kr per tillfälle.

 Ser fram emot och komma igång igen och träffa hela gänget !!

 Fortsatt trevlig glad sommar !

 Hej från “gympafröken”  Eva

Till dig som inte förstod mitt förra inlägg

Kära vänner på N Månstorpsvägen 1, ert soprum ser snyggt och prydligt ut Tack för det!
Ni kan sluta läsa nu. Detta gäller inte er.

Så här vill vi inte ha det. Foto från idag den 1 augusti. Överfulla tunnor och skräp på golvet.

  1. NSR tömmer inte tunnan om locket inte är stängt. Detta eftersom det riskerar att spridas skräp i området.
  2. Vi har bett er att använda tunnan för restavfall om papp eller plast inte får plats på avsedd plats. Restavfallet bränns och därför är det möjligt att hantera papp och plast där. Inte bra ur miljösynpunkt, men bättre än överfulla tunnor.
  3. Vi måste beställa städning och avplockning av skräpet.
  4. Vi måste beställa extra tömning av kärlet och båda dessa beställningar till onödiga kostnader.
  5. Vi vill inte misstänka våra medlemmar för att varken kunna läsa eller förstå givna instruktioner.

Om du både kan läsa och förstå, men ändå inte följer anvisningarna, berätta då gärna för oss i styrelsen varför du agerar som du gör.

Tack till alla er som både läst, förstått och följt anvisningarna!

Soprummen igen

Föreningen har ett avtal om regelbunden tömning av våra sopor. Det sker med en eller två veckors mellanrum, väl avpassat för normal användning. Vi kontrollerar att det fungerar som det ska och det gör det oftast.

Att utöka dessa tömningar kostar oss pengar, som vi alla får betala. Därför försöker vi har en optimal tömning. Tyvärr går det inte alla veckor. Någon har kanske storhandlat möbler, eller något annat med mycket emballage och vips så blir kärlen fulla.

Det är oftast papp och plast som kan bli fullt. Tänk på att NSR:s bilar inte är skyldiga att tömma överfulla kärl. Då får vi beställa extra städning med transport till tippen och därefter extra tömning från NSR. Allt till stora och onödiga kostnader för oss alla.

Du som har mycket papp och plast, uppmanar vi att ta dessa till återvinningsstationerna. Huvudanläggningen finns i Tjörröd, utmed vägen till Nyhamsläge. Mindre anläggningar finns vid ICA och på Lerbergsskolans södra parkering.

En mindre bra lösning, dock bättre än att göra kärlen överfulla är att lägga dessa sopor av papp eller plast i Restavfall. Dessa sopor bränns och det är ett mindre problem att dessa innehåller plast och papp. Mycket bättre än överfulla behållare som kanske inte töms, just för att de är överfulla.

Det är vår bestämda uppfattning att ni alla vet bättre. Se därför också till att alltid göra lådor och paket helt platta innan ni lägger dem i kärlen. Alla kärl måste gå att stänga helt!

Håller vi inte ordning hela tiden kan det lätt urarta. Ni har kanske sett exempel på dåliga föreningar. Så vill vi verkligen inte ha det.

När det urartar. Tack och lov inte vårt soprum.

Styrelsen