Att undersöka inför besiktningen

Vi är några som upptäckt att dörren från lägenheten och ut i trapphuset är otät. Undersök och felanmäl om det även gäller din dörr.

Undersök så här.

  1. Öppna dörren och titta runt karmen. Finns det damm samlat, så kan det bero på en otät dörr.
  2. Gå vidare med att studera om ljuset tränger in från trapphuset. Se till att det är mörkt i lägenheten och att belysningen i trapphuset är tänt.

Ser du ljus tränga in i en springa någonstans runt dörren, så ska du felanmäla till Riksbyggen. Även om du har en dammsträng på dörrkarmen.

Du kommer inte att få återkoppling före tvåårsbesiktningen utan vidare undersökning sker den 30-31 mars enligt utsänd planering.