Årsstämma

Vår första årsstämma i Brf Idrottsplatsen är på tisdag, den 23 juni kl 18.00 i Tivolihuset, Höganäs.

Med tanke på rådande situation har du möjlighet att delta genom att poströsta, utan att vara på plats. Underlag har du fått med posten sedan tidigare.

Välkommen att deltaga, antingen på plats eller med din poströst!