6-månadersbesiktning

Den 19/10 påbörjas 6-månadersbesiktningen i våra hus. Besiktningarna är bl.a. till för att få en utomstående värdering av de fel vi anmält.

För att kunna ta upp era fel, behöver de vara anmälda till Riksbyggen. Detta sker via telefon 0771-860 860 eller via Riksbyggens hemsida, www.riksbyggen.se .

Har ni tidigare talat med Riksbyggens representanter eller överlämnat lappar eller skrivelser till dem, så gäller dessa inte som felanmälan. Tyvärr så måste de registreras och det gör ni själv via datorn, eller ringer till Riksbyggens kundtjänst.

Med registrerade ärenden, får ni större uppmärksamhet vid besiktningen.

Rune & Erik

Elbilar

Tack för era svar på enkäten angående behov av laddplatser för elbilar.

Vi fick 20 svar och kan konstatera att något större intresse för elbilar inte finns i dagsläget. Vi kommer därför inte att agera vidare i nuläget.

Om du skulle komma på andra tankar, får du gärna ta kontakt med vår styrelse.

Hälsningar

Rune & Erik

Elbilar

Vill du skaffa elbil?

Vi är intresserade av hur era planer ser ut för att kunna förbereda med laddstolpar inom vår bostadsrättsförening. Så hjälp oss genom att gå till enkäten genom att klicka nedan.

Våra parkeringsplatser och carporten är redan förberedd med rördragning in till elcentralerna, så vi slipper gräva upp asfalt och plattor.

Gå till enkäten ===>

Nästa månadsräkning

Nästa räkning på månadsavgiften är på väg ut i brevlådorna, eller på ”mitt Riksbyggen” för er som valt detta.

Denna räkning innehåller nu avgifter för förbrukad el och varmvatten sedan er inflyttning och fram till den 31 augusti.

Fortsättningsvis kommer bara en månads avgift åt gången. Vi kommer att betala månaden efter det att förbrukningen sker.

Kondens på fönstren

God morgon. Väderomslaget är tydligt och det visar sig också på fönstren. På en del fönster finns det nu kondens, Det är helt naturligt och visar på att vi har välisolerad fönsterrutor. Det finns mycket skrivit om detta på Internet, så det är bara att leta vidare om ni vill veta mer.

Så här är det beskrivit i en artikel. ”Om kondens uppstår på det yttersta glaset (fönstrets utsida) är det inget fel på fönstret utan ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage genom fönstret och kan uppstå när det är placerat i ett oskyddat läge i byggnaden (utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, placering långt ut i fasaden), eller i ett läge där luftfuktigheten är mycket hög. Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner under morgontimmarna.”

Om säkerhet i husen

Under försommaren blev vi drabbade av ett strömavbrott och då var vi kanske många som undrade över hur det påverkar våra hus.

Dörrlåsen är elektriska, men har batteri för några timmars drift.
Dörröppnarna slutar att fungera, så det är bara handkraft som gäller för att öppna dörrarna.
Rune och Erik har nu nycklar så att vi kan sätta upp dörrarna, så ingen ska blir fast på utsidan av husen pga. strömavbrott.

Hissarna stannar också. Är hissen någonstans uppe i huset, oavsett om det finns någon i eller inte, så glider hissen ner till bottenvåningen och dörrarna öppnas. Ingen ska alltså behöva fastna i hissen pga strömavbrott.

Naturligtvis stannar fläktsystemet och våra vitvaror slutar fungera.

Sen har ni kanske sett dessa små prylar på entréplanet.

De används för två olika saker.

Den gröna dosan till höger har en knapp som stänger fläktsystemet. Detta gör man enbart när SOS, eller någon annan myndighet så säger. Det kan komma besked via SMS, Internet eller radio. Det kan t.ex. vara när kraftig eller giftig rök riskerar komma vår väg.

Den orange boxen till vänster manövreras av brandkåren. Den används när det finns rök i trapphuset och då öppnar knapparna i boxen fönstret på femte våningen i trapphuset.

Det är alltså inget vi pillar på i onödan, för det kostar föreningen pengar att återställa dem igen.

Sopor, sopor, sopor

Det är fullt i behållarna för plast och papp i det stora soprummet. Det kan naturligtvis inträffa och som jag skrivit om tidigare får vi hjälpas åt tills vi ser att vi har rätt antal av de olika tunnorna.

Om det är fullt i papp eller plast, lägg då dessa sopor i Restavfall. Dessa sopor bränns och det är ett mindre problem att dessa innehåller plast och papp. Mycket bättre än överfulla behållare som kanske inte töms, just för att de är överfulla.

Årsstämma

Vår första årsstämma i Brf Idrottsplatsen är på tisdag, den 23 juni kl 18.00 i Tivolihuset, Höganäs.

Med tanke på rådande situation har du möjlighet att delta genom att poströsta, utan att vara på plats. Underlag har du fått med posten sedan tidigare.

Välkommen att deltaga, antingen på plats eller med din poströst!

Soptömning

Vet du att vi har två soprum? Ett större utanför Målgatan 1 och ett lite mindre utanför Månstorpsgatan1. I våra två soprum finns nu en tömningsplan, så att ni kan se när de olika soptunnorna töms. Den återfinns nedan. I soprummen finns även nedbrytningsbara plastpåsar för matavfall.

Eftersom det varit fullt i platsbehållaren, är det bra att veta att den nu är tömd och kan användas på nytt. Tänk på att en full behållare är full och ska inte överfyllas. NSR som tömmer kan vägra tömma om de är överfulla och de drabbar oss själv med olägenheter och ökade kostnader.

Containern för papp, finns fortfarande kvar utanför Målgatan 1.

Annika, vår Bonumvärd, håller koll på situationen och kommer att omdisponera kärlen, ändra storlek eller beställa utökad tömning vid behov. Vi får dock komma in i ett normalare läge än just under inflyttningen, så vi får ha lite tålamod.

Tänk också på att källsortera fullt ut. Påsen med sitt innehåll av flaskor eller plåt får inte följa med i samma soptunna. Påsen på sin plats innehållet på sin. Var sak på sin plats!

Vill du veta mer om hur man bäst sorterar sina sopor, finns det en beskrivning hos NSR.

Behöver du omgående mer utrymme för sopor än vad som finns hos oss, så är återvinningsstationen på Tjörröd öppen 6 dagar i veckan. För återvinningsbara sopor (utom mat- och grovsopor) går det även att lämna i Lerberget, på parkeringen vid skolan. Här är det alltid öppet.

Årsmöte mm

Tisdagen den 23 juni kl. 18.00 kan du reservera för årsmöte i vår bostadsrättsförening. Nuvarande besättning där föreningen drivs av representanter för Riksbyggen kommer att vara kvar ett år till, för att kunna lämna över ekonomin från en färdigetablerad förening. Separat kallelse kommer i god tid före mötet.

För att förbereda oss för att ta över föreningen 2021 behöver vi några som vill engagera sig i valberedningen och arbeta med att ta fram förslag till styrelse och revisorer inför nästa årsmöte. Då ska vi besätta alla styrelseplatserna själv. Vi ser gärna att vi får representanter till valberedningen från alla våra tre hus.

Vill du ställa upp i valberedningen, så hör av dig till oss. Enklast genom att skriva ett mail via formuläret!

Erik o Rune