Styrelsen

Ledamöter:
Roy Wernberg
Lennart Nilsson
Tony Nord

Suppleanter:
Bertil Ståhl
Brian Hansen
Kristian Kindberg

Adjungerande medlemmar och boende:
Erik Olsen
Rune Svennelid

Erik och Rune är adjungerade medlemmar men har inte rätt att delta i besluten.

Listan kompletteras efter inflyttning